Túi vải đựng mĩ phẩm

THIẾT KẾ THEO YÊU CẦU


Chi tiết

Chất liệu         :   Vải không dệt

Kích thước     :   Theo yêu cầu

Màu in            :   Theo yêu cầu