Túi vải bảo vệ môi trường

THIẾT KẾ THEO YÊU CẦU


Chi tiết

Chất liệu        :  Vải không dệt

Kích thước    :  Theo yêu cầu

Màu in           :  Theo yêu cầu