Túi dây rút AESOP

Chi tiết:

Chất liệu         :  Vải không dệt

Kích thước     :  Theo yêu cầu

Màu in            :  Theo yêu cầu.

TÚI VẢI DÂY RÚT