Liên Hệ Công Ty VietBag

Công Ty Trách nhiệm hữu hạn VietBag là công ty chuyên về sản xuất túi vải và túi vải không dệt, túi vải bố, túi vải đay và nhiểu sản phẩn túi vải thân thiện với môi trường khác.

82 TL 19, Khô Phố 3B  Phường Thạnh Lộc, Quận 12
Thành Phố Hồ Chí Minh
Email : lienhe@vietbag.vn
contact@vietbag.vn
Hotline : 094-971-8868