chuong-trinh-affiliate

Chương Trình Liên Minh

Tham gia chương trình liên minh của chúng tôi để đạt được một tình huống win-win với khách hàng của chúng tôi!
Chúng tôi là một trong những nhà bán lẻ quần áo trực tuyến lớn nhất, và muốn chia sẻ các nguồn lực và thành tựu của nhau. Bằng cách giới thiệu SHEIN.com cho khách hàng, bạn có thể kiếm được hoa hồng từ tất cả doanh thu mà mã đuôi mang lại.

Chúng tôi đã chuẩn bị các chương trình liên kết khác nhau cho bạn: Liên minh chính thức SHEIN và nền tảng liên minh của liên minh. Chọn và tham gia nhóm của chúng tôi!