Công ty TNHH VietBag chuyên về sản xuất túi vải không dệt và túi vải bố. Công ty đã hoặc động nhiều năm trong ngành sản xuất túi vải không dệt và túi vải bố tại TP HCM.

Công ty có cơ sở sản xuất túi vải không dệt và túi vải bố tại địa chỉ 82 Thạnh Lộc 19, Khô Phố 3B Phường Thạnh Lộc, Quận 12 Thành Phố Hồ Chí Minh.

  • Chuyên về các sản phẩm túi vải thân thiện môi trường, các sản phẩm có chất liêu từ thiên nhiên bảo vệ môi trường.
  • Các sản phẩm của công ty như: túi dây rút , túi vải bố với đa dạng các sản phẩm như túi chặt góc, túi hình hộp, túi dẹp, túi vải không dệt, túi vải đay, túi vải dù ….
  • Cơ sở sản xuất túi vải không dệt và túi vải bố của công ty TNHH Vietbag đảm bảo quy trình tiêu chuẩn, sản phẩm được kiểm tra đúng quy trình đảm bảo chất lượng tốt nhất.

Các hình ảnh của cơ sở sản xuất túi vải không dệt và túi vải bố của công ty TNHH VietBag