cơ sở sản xuất túi vải không dệt và túi vải bố

Công ty TNHH VietBag chuyên về sản xuất túi vải không dệttúi vải bố. Công ty đã hoặc động nhiều năm trong ngành sản xuất túi vải không dệt và túi vải bố tại TP HCM.

Công ty có cơ sở sản xuất túi vải không dệttúi vải bố tại địa chỉ 82 Thạnh Lộc 19, Khô Phố 3B Phường Thạnh Lộc, Quận 12 Thành Phố Hồ Chí Minh.

Chuyên về các sản phẩm túi vải thân thiện môi trường, các sản phẩm có chất liêu từ thiên nhiên bảo vệ môi trường.

Các sản phẩm của công ty như: túi dây rút , túi vải bố với đa dạng các sản phẩm như túi chặt góc, túi hình hộp, túi dẹp, túi vải không dệt, túi vải đay, túi vải dù ….

Cơ sở sản xuất túi vải không dệt và túi vải bố của công ty TNHH Vietbag đảm bảo quy trình tiêu chuẩn, sản phẩm được kiểm tra đúng quy trình đảm bảo chất lượng tốt nhất.

Các hình ảnh của cơ sở sản xuất túi vải không dệt và túi vải bố của công ty TNHH VietBag

Cơ sở sản xuất túi vải hiện đai chất lượng cao
Cơ sở sản xuất túi vải hiện đai chất lượng cao
Dây chuyển sản xuất túi vải bố của công ty TNHH VietBag
Dây chuyển sản xuất túi vải bố của công ty TNHH VietBag
cơ sở sản xuất túi vải không dệt tại thành phố hồ chí minh
cơ sở sản xuất túi vải không dệt tại thành phố hồ chí minh
dây chuyền sản xuất túi vải bố tại thành phố hồ chí minh
Dây chuyền sản xuất túi vải bố tại thành phố hồ chí minh